Logo-inver

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

Индустриски бои од STANCOLAC S.A

STANCOLAC S.A, благодарејќи на 30 годишното богато искуство, успева да обезбеди водечка позиција кај своите партнери кој се во областа на металните конструкции и индустриски подови.Производите се користат како на балканот, така и во многу други земји низ Европа.Како една од првите компании,за производство на индустриски бои е во постојана соработка со некој од најголемите европски институти,со што не прекинато ги сертифицира своите производи,имајќи ја во предвид крајниот цел..квалитет,одговорност и постојаност..

VERPLASTIC

Како компанија во понуда ги имаме сите видови на термопластика и мастербачеви од познатиот и реномирен Италијански бренд VERPLASTIC…

STANCOLAC S.A, благодарејќи на 30 годишното богато искуство, успева да обезбеди водечка позиција кај своите партнери кој се во областа на металните конструкции и индустриски подови.Производите се користат како на балканот, така и во многу други земји низ Европа.Како една од првите компании,за производство на индустриски бои е во постојана соработка со некој од најголемите европски институти,со што не прекинато ги сертифицира своите производи,имајќи ја во предвид крајниот цел..квалитет,одговорност и постојаност..