ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

Индустриски бои од STANCOLAC S.A

STANCOLAC S.A, благодарејќи на 30 годишното богато искуство, успева да обезбеди водечка позиција кај своите партнери кој се во областа на металните конструкции и индустриски подови.Производите се користат како на балканот, така и во многу други земји низ Европа.Како една од првите компании,за производство на индустриски бои е во постојана соработка со некој од најголемите европски институти,со што не прекинато ги сертифицира своите производи,имајќи ја во предвид крајниот цел..квалитет,одговорност и постојаност..

VERPLASTIC

Како компанија во понуда ги имаме сите видови на термопластика и мастербачеви од познатиот и реномирен Италијански бренд VERPLASTIC…

STANCOLAC S.A, благодарејќи на 30 годишното богато искуство, успева да обезбеди водечка позиција кај своите партнери кој се во областа на металните конструкции и индустриски подови.Производите се користат како на балканот, така и во многу други земји низ Европа.Како една од првите компании,за производство на индустриски бои е во постојана соработка со некој од најголемите европски институти,со што не прекинато ги сертифицира своите производи,имајќи ја во предвид крајниот цел..квалитет,одговорност и постојаност..