kvalitet

Квалитет и сертификати

Во 1997 година,компанијата Inver добила UNI EN ISO 9001 сертификат за квалитет, со кој е обележан важен чекор за компанијата иако крајната цел е постигнување стандард ‘’Нула дефекти‘’ во смисла на квалитетот.

-Нашите производи ги имаат сите потребни сертификати и не се штетни по животната средина
-Нашиот асортиман на лакови по прав за примена во артитектура имаат Quallicoat sertifikat (Класа сертификација 1 и 2) и GSB сертификат (Стандардна и мастер сертификација) и не содржат TGIC.

Планирање континуирано подобрување е стаза за постигање на оваа цел, а сите вработени во INVER групацијата се свесни дека работата на подобрување дава додатна вредност на производите и услугите.

Континуираната посветеност воо сите фази на постапките помага да се преминат секојдневните предизвици на пазарот.

Квалитетното управување со ланецот на набавки Inver квалитет се разгледува и развива со сеопфатен пристап во текот на целиот процес на проектирање,планирање,извршување,контрола и надгледување на ланецот за набавка, од сировина до крајниот корисник.Овој резултат се заснова на работа и заеднички допринос на бројните тимови стручни лица од сите компании во групацијата кои работат во областа на истражување и развој,набавка,производство,техничка подршка,продажба и маркетинг,со кое се осигура континуирано подобрување на квалитетот.