Производи за надворешна употреба

Полиестерските лакови во прав се бои отпорни на УВ зрачење и на останати атмосферски влијанија,па според тоа се користат претжно за заштита на елементи во екстериреот односно на елементи кој се изложени на надворешни влијанија (примена кај алуминската столарија).