Облоги засновани на растворувач

Обложувањата базирани на растворувачи се формулираат со употреба на суровини со највисок квалитет и се во согласност со регулативите за HSE. Конвенционалните производи засновани на растворувачи се користат кога алтернативните (еколошки) системи не можат да се применуваат, како резултат на специфичните барања за примена на артиклите, заради нивните димензии и ограничувањата во песочни кутии или отсуството на специфични средства за примена и системите за присилно сушење.