Logo-inver

Облоги засновани на растворувач

Обложувањата базирани на растворувачи се формулираат со употреба на суровини со највисок квалитет и се во согласност со регулативите за HSE. Конвенционалните производи засновани на растворувачи се користат кога алтернативните (еколошки) системи не можат да се применуваат, како резултат на специфичните барања за примена на артиклите, заради нивните димензии и ограничувањата во песочни кутии или отсуството на специфични средства за примена и системите за присилно сушење.