Високи цврсти материи

Филозофијата на високо-цврсти, суви облоги произлегуваат од потребата да се заменат системите засновани на растворувачи со производи со помалку влијание врз животната средина, или помалку содржини на VOC (органски испарувања), без потреба од модификација на растенијата и со гаранција за исти квалитативни резултати.

Напредокот во високата цврста полимерна технологија им овозможи на инженерите на INVER да развијат широк спектар на едно- и двокомпонентни облоги, каде што некои производи содржат само 20% растворувач за време на примената.

Со овие производи, можно е значително да се намали влијанието врз животната средина без дополнителни инвестиции во фабриката за апликации. Во ситуации кога карактеристиките на предметите што се насликани или апликативната опрема не дозволуваат употреба на облоги што се носат на вода, соодветниот технолошки одговор е употреба на „високи цврсти“ материјали, кои со значително пониска содржина на растворувач и многу висока покриеност ги намалуваат штетните емисии.